REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CASANI-obuwie

I Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego CASANI dostępnego pod adresem ; www.casani.pl jest Beata Mucha, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CASANI-obuwie z siedzibą w Rudnikach, pod adresem:
  ul. Stalowa 30
  42-240 Rudniki
  NIP 9491357838,
  REGON 152126861,
  wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

  telefon kontaktowy: 602473064 / sieć T-Mobile
  od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16
 2. Magazyn czynny w poniedziałek od 10-19 i sobotę 10-15
 3. Dane do przelewu; CASANI-obuwie  UL. STALOWA 30 RUDNIKI 42-240 
 4. NR KONTA 32105011421000009082004483 ING
 5. Sklep jest nie jest płatnikiem  VAT.

 6. Przedmiotem działalności sklepu internetowego CASANI jest sprzedaż detaliczna butów gotowych i tworzonych na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.
  Wszystkie produkty oferowane w sklepie CASANI są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 7. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze Sklepu CASANI, działającymi w domenach :www.casani.pl , sposób składania zamówień, tryb ich realizacji, jak również procedurę reklamacyjną.

II Definicje

REGULAMIN – niniejszy regulamin

SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresami: www.casani.pl

SPRZEDAWCA– Beata Mucha, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CASANI-obuwie z siedzibą w Rudnikach, pod adresem: ul.Stalowa 30.42-240 Rudniki, NIP 9491357838, REGON 152126861, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

USŁUGODAWCA– Beata Mucha, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CASANI-obuwie z siedzibą w Rudnikach, pod adresem: ul. Stalowa 30 Rudniki 42-240 NIP 9491357838, REGON 152126861, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.casani.pl lub korzystająca z usługi elektronicznej, telefonicznej lub listowej.

USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresami www.casani.pl lub korzystająca z usługi elektronicznej, telefonicznej lub listowej.

ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego CASANI telefonicznie, mailowo, listownie oferta zawarcia umowy sprzedaży

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.

KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym CASANI oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.

REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym CASANI ( można złożyć zamówienie także bez rejestracji i zakładania konta ).

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego, mailowo, telefonicznie lub listownie.

TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.

KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego CASANI w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

III Rejestracja

 1. Rejestracja w sklepie internetowym CASANI jest dobrowolna i bezpłatna.
  Rejestracja w sklepie CASANI nie jest obowiązkowa- zamówienie można złożyć także bez rejestracji.

  Aby dokonać zakupu bez rejestracji należy wrzucić produkt do koszyka , przejść do kolejnego etapu naciskając przycisk " złóż zamówienie bez rejestracji ", podać dane do wysyłki + uwagi do zamówienia.

 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu , podając w nim swoje prawdziwe dane.

  Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

  Imię, Nazwisko,Telefon, E-mail,Hasło/powtórz hasło , Ulica i nr domu,Kod pocztowy, Miasto.

  Oprócz danych wskazanych powyżej, Użytkownik zobowiązany jest podać w przypadku Firmy dodatkowo: Nazwę firmy i NIP

 3. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

 4. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

  W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.


IV Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.casani.pl następujące usługi elektroniczne:
  a) założenie konta w sklepie internetowym

  b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz

  c) umożliwienie kontaktu ze sklepem poprzez odpowiedni formularz kontaktowy

 2. Świadczenie usług określonych powyżej jest bezpłatne.

 3. Umowa o świadczenie usługi określonej w pkt 1a możliwe jest po wypełnieniu pól formularza danymi rejestracyjnymi:
  Imię, Nazwisko,Telefon, Hasło/Powtórz hasło,Ulica i nr domu,Kod Pocztowy, Miasto, Kraj oraz w przypadku firmy dodatkowo: Nazwa Firmy oraz NIP.

 4. Umowa określona w pkt 1a zawarta jest na czas oznaczony. Czas, o którym mowa w zdaniu poprzednim to czas realizacji zamówienia. Po zrealizowaniu zamówienia konto zostaje usunięte w terminie 30 dni od  wysyłki towaru.

  Klient w każdym czasie może wypowiedzieć umowę świadczenia usługi konta ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazywania przyczyn poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub przesłania stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: casani.biuro@gmail.com

 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, określona w w pkt 1b, oraz umowa polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia zapytania przez odpowiedni formularz kontaktowy zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia lub zapytania albo zaprzestania ich składania przez Usługobiorcę.

 6. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari.
  Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH.
  Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px.
  Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

 7. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 8. Usługodawca usuwa konta Usługobiorców po 30 dniach od ich założenia w przypadku braku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego użytkownika.
  W przypadku kont Klientów zastosowanie mają działania określone w pkt 4 powyżej.

 9. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku stwierdzenia naruszeń, błędów lub zagrożenia bezpieczeństwa Klienta prosi się go o zgłaszanie takich przypadków do Usługodawcy.


V Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez:

  - strony internetowe: www.casani.pl

  - mailem na adres: casani.biuro@gmail.com

  - telefonicznie pod numerem: 602473064 w dni robocze w godzinach: 10:00 – 16:00

  lub listownie na adres: CASANI-obuwie, ul.Stalowa 30, 42-240 Rudniki.

 2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.

 3.  Cena podana przy każdym  produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

 4. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego-stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

  Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 5. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie CASANI. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji i zakładania konta.

 6. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”. „Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia. Do ceny towaru dolicza się opłatę pocztową za dostarczenie towaru do Zamawiającego, która wynosi 16,70 zł niezależnie od formy zapłaty i ilości par butów.

 7. Wszystkie uwagi do zamówienia - wymiary stopy , kolor materiału, rodzaj materiału , ozdoby , kształt obcasów i wysokość obcasów itp. należy wpisać do pustej rubryki " Uwagi do Zamówienia" , która pojawi się po podaniu danych do wysyłki. Uwagi te można także przesłać mailem na adres sklepu lub za pomocą formularza kontaktowego ze strony sklepu.

 8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „złóż zamówienie” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto, lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji umowy.

 9. Złożenie zamówienia pociąga za sobą konieczność zapłaty za towar i przesyłkę.

 10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób potwierdzane są zwrotną automatyczną odpowiedzią
  o wpłynięciu zamówienia wysyłaną przez system sklepu. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

 11. W przypadku zamówień dokonywanych drogą mailową, zamówienia potwierdzane są mailem. W przypadku zamówień listowych i telefonicznych – zamówienia potwierdzane są drogą mailową lub telefoniczną, w zależności od posiadanych danych. Za chwilę zawarcia umowy uważa się potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

 12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.


VI Sposób płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  a) przelew – wpłata na rachunek bankowy sklepu CASANI pełnej wartości zamówienia
  wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru. Numer konta jest automatycznie przesyłany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.


 2. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Otrzymane rabaty do wykorzystania przez miesiąc,rabaty nie sumuje się.


VII Realizacja dostawy

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 2. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą Poczty Polskiej w postaci POCZTEX 48 - 21 zł, kurier INPOST- 23 zł, PACZKOMAT INPOST-19zł. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Koszt dostawy jest niezależny od ilości zamówionych par obuwia pod jeden adres nabywcy.

 3. Zamówiony towar może być dostarczony do PACZKOMATU INPOST jeśli otrzymamy taka informację.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

 5. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od działu, z którego zostaje zamówiony towar i przedstawia się następująco:

  a) Buty z działu GOTOWE DO WYSYŁKI- wysyłane są niezwłocznie po złożeniu zamówienia  po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe.

  b) Buty z pozostałych działów Sklepu wykonywane są na zamówienie Klienta, po złożeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia przez Sklep.
  Termin wykonania butów przez zakład przedstawia się następująco:

  - buty - 7-10 dni roboczych( ustal termin przed zamówieniem, każdy tydzień jest inny pod względem czasu realizacji)

  Wysyłka butów odbywa się paczką pocztową KURIER POCZTEX. Dostarczenie przesyłki następuje do dwóch dni roboczych od dnia wysyłki.
  Koszt paczki 16,70 zł ( bez względu na ilość butów oraz sposób zapłaty ).

 6. Buty z działu GOTOWE DO WYSYŁKI, to buty nowe, gotowe do wysyłki.
  Buty z działu GOTOWE DO WYSYŁKI można zwrócić w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Zwracany jest koszt towaru nie przesyłki.
  Buty robione na zamówienie a wymienione na GOTOWE DO WYSYŁKI w przypadku ponownego niedopasowania mogą być wymienione ale z powodu wcześniejszego zamówienia indywidualnego nie mogą być zwrócone jedynie wymienione.

 7. Buty z pozostałych działów nie istnieją fizycznie do momentu, gdy nie zostanie złożone zamówienie na ich wykonanie.
  Zamówienie takie oznacza w szczególności np ;określenie jakiego koloru mają być wykonane buty, wskazanie wysokości obcasa, koloru spodu, rozmiaru buta.

 8. Elementy wymienione w pkt pokazane są w kategorii OBCASY;KOLOR.

 9. Szczegółowe informacje dotyczące doboru obuwia do stopy, mierzenia stopy i charakterystyki precyzyjnego złożenia zamówienia na obuwie ze sklepu CASANI
  dostępne są w zakładkach:

  Informacje na temat butów oraz ROZMIAR.

  Prosimy Klientów o zapoznanie się z informacjami tam zawartymi, bowiem umożliwiają one Państwu złożenie zamówienia zgodnie z własnymi oczekiwaniami , a nam do wykonania butów zgodnie z dokładnymi wytycznymi, podanymi przez Państwo w zamówieniu.


VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Buty ślubne i wizytowe, z wybranym przez Zamawiającego wykonaniem ( w porównaniu do zamieszczonych w sklepie zdjęć ) dotyczącym rodzaju i koloru materiału , ozdoby , obcasa , przebiegu pasków itp. nie można zwrócić ale można wymienić na inny rozmiar lub inny model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania, z zastrzeżeniem wyjątków podanych w pkt. 2.

 2. Nie można zwrócić butów, czyli odstąpić od umowy, ani wymienić butów w przypadku :

  a) indywidualnego dopasowania tęgości stóp do obuwia - stopy o dwóch różnych tęgościach , lub bardzo duża tęgość wykonanych butów , tzn. chodzi o tęgość plus dwa rozmiary - np. rozmiar 36 wykonany w tęgości 38

  b) wykonania butów o różnej numeracji - stopy o różnych rozmiarach

  c) butów wykonanych według indywidualnych wymiarów, zamówionego rozmiaru, koloru, wysokości obcasa,
  d) na stopę zarówno węższą , jak i tęższą niż standardowa , dopasowanych według indywidualnych wymiarów tak więc zawierające się w ściśle określonych parametrach dla danej osoby. Buty robione na miarę można wymienić na gotowe z magazynu ale nie ma możliwości ich zwrotu. A zakupione z kategorii GOTOWE DO WYSYŁKI można wymienić i zwrócić.
  e) butów wykonanych z materiału Klienta

  Jest to uregulowane w Rozdziale 4, art.38, pkt.3 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta , który brzmi: "Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb".

 3. Konsument ,który zawarł umowę na odległość, w kategorii GOTOWE DO WYSYŁKI może od niej odstąpić ( z zastrzeżeniem art.38 ) bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Oświadczenie można wysłać:

  a) drogą elektroniczną na adres:
  casani.biuro@gmail.com

  b) bądź też listownie na adres:

  CASANI-Obuwie Beata Mucha
  ul. Stalowa 30;
  42-240 Rudniki;

  c) Konsument może skorzystać z formularza o odstąpieniu od umowy zawartego na stronie sklepu.

 4. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

 5. Sklep CASANI ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, tzn. kwotę ceny butów GOTOWE DO WYSYŁKI.

  Sklep CASANI nie zwraca opłaty pocztowej przy zwrocie butów GOTOWYCH DO WYSYŁKI do Sklepu - zwrot butów do sklepu jest na koszt Zamawiającego.

 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz BUTY GOTOWE DO WYSYŁKI przedsiębiorcy  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


IX Reklamacje

 1. Podstawą prawną reklamacji jest ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące rękojmi za wadę i gwarancji.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową sprzedaży.
  W szczególności sprzedany produkt jest niezgodny z umową sprzedaży, jeżeli:

  a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  d)została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 3. Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności -Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania Produktu Klientowi.

 5. Klient ma 1 rok od zauważenia wady na złożenie przedsiębiorcy żądania przewidzianego w rękojmi.

 6. W przypadku wystąpienia wady towaru -kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej
  na adres e-mail: casani.biuro@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu:
  CASANI-Obuwie ul. Stalowa 30 Rudniki 42-240.

 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

  a) imię i nazwisko;

  b) adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu);

  c) przedmiot reklamacji, opis wady ,przyczynę reklamacji;

  d) podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą).

 8. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji, a jeśli tego nie uczyni to automatycznie oznacza, że uznaje roszczenie.

 9. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

 10. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.

 11. Uszkodzenia mechaniczne – jeżeli nie są wynikiem wad produktu – powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych bądź ich zaniechania, również zmiana przeznaczenia obuwia powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
 12. Brak informacji dotyczących wymiany w przesłanym kartoniku z obuwiem  do firmy CASANI- obuwie wstrzymuje działania związane z wymianą.


XI Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.

  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

  telefon: 602473064 w godz. 10-16

  e-mail: casani.biuro@gmail.com

  pisemnie na adres: CASANI-Obuwie

  ul. Stalowa 30 Rudniki 42-240

 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego CASANI.
  Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 6. Nazwa sklepu internetowego CASANI, adresy stron, pod którym jest dostępny: www.casani.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej.

  Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

 7. Dane osobowe Użytkowników sklepu podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu CASANI.

  Wszystkie dane klientów wykorzystywane są wyłącznie do obsługi i realizacji złożonego zamówienia. Żadne dane nie są udostępniane osobom trzecim.

  W dowolnym momencie klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, a także do ich usunięcia z bazy sklepu.

  Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 10. Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, które odpowiednio regulują ten obowiązek.

 11. Zbiór danych osobowych klientów sklepu prowadzonego przez Beata Mucha został zarejestrowany w GIODO.

 12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2023r.
 13. Buty zamawiane w tradycyjnym rozmiarze mogą być wymienione po wcześniejszym uzgodnieniu i  po dokonaniu 50 % kosztów butów zamówionych + koszty przesyłki.

Butów fizycznie nie ma do czasu wyboru np; koloru, rozmiaru, wysokości obcasa, tęgości. Buty zamawiane według wskazanych parametrów nie można zwrócić ale można wymienić na inny rozmiar, model, kolor, wysokość obcasa, tęgość. Wymieniając buty klient ponosi koszty wymiany. Jeśli buty wymieniane są na tańszy model nie ma korekty kosztów.

W sklepie internetowym casani.pl zamówienia powyżej 1500 zł wysyłane są na koszt sprzedającego. Promocje nie łączą się ze sobą. Jeśli Klient posiada klika kodów promocyjnych na zakupy w sklepie, prosimy o wpisanie tylko jednego kodu. Jeśli Klient wpisze więcej kodów, a system sklepu przyjmie je, właściciel sklepu casani.pl jest upoważniony do wyłączenia jednego z kodu - pozostawiając ten, który jest bardziej atrakcyjny dla Klienta.

Buty zamówione w promocji nie podlegają wymianie.
Buty zamawiane według wskazanych nam parametrów, zamówione w promocji nie podlegają zwrotowi i wymianie.

  • Promocje nie łączą się. Promocja obowiązuje tylko w sklepie internetowym. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny. W ramach Promocji regularna Cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Serwisie Internetowym zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.